Upis u radnu knjižicu

Upis u radnu knjižicu

Verificirana svjedodžba

Katedra-Ustanova za obrazovanje djece i odraslih od 2009. godine izvodi i verificirane programe za obrazovanje odraslih s pravom upisa u radnu knjižicu koja se od ulaska u EU vodi elektronskim putem.

Programi su u skladu s Zakonom o obrazovanju odraslih, a prema odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Verificiranu svjedodžbu kojom potvrđujete znanje stranog jezika možete steći na dva načina:

pohađanjem verificiranih programa u grupi do 12 polaznika ili na individualnoj nastavi

  • engleskog općeg jezika (A1-C1)
  • njemačkog općeg jezika (A1-A2)
  • francuskog općeg jezika (A1-A2)
  • talijanskog općeg jezika (A1-A2)
Prije upisa u naše programe, ako niste sigurni koji je vaš nivo znanja jezika preporučamo konzultacije i pristupanje inicijalnom ispitu kako bi se utvrdilo stvarno znanje jezika. Inicijalni ispit i konzultacije su gratis i održavaju se u prostorijama škole.

bez pohađanja tečaja (programa) ako imate predznanje jezika za koje želite steći svjedodžbu.
Prije pristupanja ispitu za svjedodžbu preporučamo inicijalne konzultacije( koje se ne naplačuju ) nakon kojih vam možemo dati savjet koju razinu ispita će te polagati. Ako položite ispit i odlučite se za verificiranu diplomu cijena je 890 kn.

Za više informacija javite se u tajništvo.

Škola stranih jezika KATEDRA