Archive for the ‘Tečajevi’ Category

Predškolski tečajevi


U predškolske programe upisujemo djecu od 4 – 7 godina starosti. Programi se izvode tijekom školske godine dinamikom 2×1 nastavni sat tjedno.

Program za predškolsku djecu podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu.
Djeca uče jezik na spontan i opušten način u kreativnoj atmosferi.

Istraživanja pokazuju da su mehanizmi usvajanja stranog jezika u mlađoj dobi istovjetni usvajanju materinjeg jezika, stoga preporučamo što ranije započeti s učenjem stranog jezika.

Program uključuje brojne didaktičke materijale za rano učenje jezika, multimedijalni pristup prilagođen dobi i potrebama polaznika.

Tečajevi za osnovce


Tečajevi koje nudimo održavaju se dva puta tjedno po jedan školski sat tijekom cijele školske godine.
Nastavni program i stupnjevi razrađeni su u skladu s preporučenim standardima Vijeća Europe.

Polaznici koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obveze i polože pismeni ispit te usmeni ispit pred komisijom dobivaju svjedodžbu odgovarajućeg stupnja.

Svake godine organiziramo učenje stranih jezika u inozemstvu. Za više informacija pogledajte u izborniku pod Studijska putovanja.

Tečajevi za srednjoškolce


Tečajevi koje nudimo održavaju se dva puta tjedno po jedan školski sat tijekom cijele školske godine.

Programi su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Nastava se temelji na najsuvremenijim svjetskim metodama koje uključuju multimedijalne sadržaje i izvorne govornike. Rad u manjim skupinama do najviše 12 polaznika osigurava gotovo individualni pristup polaznicima što im omogučava brže usvajanje jezika.

Nastavni program i stupnjevi razrađeni su u skladu s preporučenim standardima Vijeća Europe.
Polaznici koji uredno pohađaju nastavu, ispune sve obveze i polože pismeni ispit te usmeni ispit pred komisijom dobivaju svjedodžbu odgovarajućeg stupnja.
Svake godine organiziramo učenje stranih jezika u inozemstvu. Za više informacija pogledajte u izborniku pod usavršavanje jezika.

Katedra također organizira pripreme za državnu maturu iz engleskog, njemačkog, francuskog, talijnskog jezika i hrvatskog jezika. Za više informacija o maturi pogledajte u izborniku pod matura.

Verificirani tečajevi za odrasle


U školi stranih jezika Katedra možete naučiti ili usavršiti opći ili poslovni engleski, talijanski, njemački, francuski, španjolski, ruski i hrvatski jezik.

Katedra-Ustanova za obrazovanje djece i odraslih od 2009. godine izvodi verificirane programe za obrazovanje odraslih s pravom upisa u radnu knjižicu koja se od ulaska u EU vodi elektronskim putem.
Programi su u skladu s Zakonom o obrazovanju odraslih, a prema odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.
Za odabir vrste tečaja (opći ili poslovni) te broj semestara koji su vam dovoljni da biste dosegli željenu razinu znanja posavjetujte se s našim profesorima za vrijeme upisnog roka u prostorijama škole ili nas nazovite na telefon.

Savjetujemo vam da pogledate Zajednički Europski referentni okvir za jezike(CEFR) koji se nalazi s vaše desne strane pod EU jezična mapa u kojoj se nalazi opis onih vještina koje biste trebali usvojiti nakon završetka odabranog stupnja.

Naš stručni tim sastoji se od profesora mentora i magistara s diplomom Filozofskog Fakulteta koji svojim velikim iskustvom u nastavi kroz mentorski program pomažu mlađim kolegama i usmjeravaju ih u profesionalnom usavršavanju.

Svojim dugogodišnjim iskustvom u pouci stranih jezika, znanjem akumuliranim tijekom godina te prilagodljivim pristupom polaznicima, znatno pridonose kvaliteti nastavnog procesa.

Škola stranih jezika KATEDRA