Pripreme za državnu maturu

Pripreme za državnu maturu

POŠTOVANI MATURANTI!

Pred vama je jedna od najvažnijih godina u životu. Ono što ćete sada napraviti u vezi svog upisa na fakultet, odredit će vaše živote . O vama ovisi hoćete li do mirovine raditi posao koji vas zanima, dobro je plaćen i osigurava vam status u društvu ili ćete ostatak života predbacivati zašto se niste, kad je bilo vrijeme, upisali na fakultet. Ovo je godina u kojoj svako ulaganje u vlastito znanje donosi dobit na duge staze.

Kako se pripremiti
U Katedri-školi stranih jezika nudimo vam pomoć pri pripremanju za engleski i hrvatski jezik. Možete se pripremati i za razinu A i razinu B.

Pripreme za jezike traju 15 sati ( 60 min)
Radimo isključivo s malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

  • Utvrdit ćete gradivo sistematskim vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
  • Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
  • Učenici strukovnih škola će usvojiti ona znanja koja nisu bila sastavni dio njihovih nastavnih programa u strukovnim školama.
  • Učestalim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
  • Pripreme su isključivo ispitno orijentirane, te uključuju sve tri ispitne vještine: čitanje, pisanje i slušanje te pripreme za pisanje eseja.

KOJA JE RAZLIKA U GRADIVU IZMEĐU A I B RAZINE OBAVEZNIH PREDMETA?

U hrvatskom je jeziku razlika između razina najmanja. Viša razina sadrži oko 30% gradiva više od osnovne razine. Područja koja su zajednička za obje razine, na višoj se provjeravaju kroz nešto teže zadatke.
U matematici i engleskom je razlika između razina vrlo velika. Osnovna razina sadrži tek manje dijelove srednjoškolskog gradiva, dok viša razina sadrži gradivo sva 4 gimnazijska razreda.

Škola stranih jezika KATEDRA