Talijanski A2

Talijanski A2
MODULI TALIJANSKOG JEZIKA:
A2
A1
1
A2
modul
Literatura:
Rete A2 nuovo
Trajanje:
1 modul
Ciljevi:
  • moći voditi intervju za posao
  • dati svoje mišljenje o stereotipima
  • govoriti o prošlim vremenima
  • moći govoriti u poslovnim situacijama
  • govoriti o osjećajima
Diploma:
na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.
2
A2
modul
Literatura:
Rete 2 nuovo
Trajanje:
1 modul
Ciljevi:
  • govoriti o zdravlju
  • opisivati osobe
  • opisivati događaje uz putovanja
  • moći se informirati o nekom događaju
  • moći izraziti svoje stajalište, mišljenje o nečemu
Diploma:
na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba A2 s pravom javnosti.
Škola stranih jezika KATEDRA