Francuski A2

Francuski A2
MODULI FRANCUSKOG JEZIKA:
A2
A1
1
A2
modul
Literatura:
Alter Ego 2
Trajanje:
1 modul
Ciljevi:
 • reći nešto o međuljudskim odnosima
 • moći voditi intervju za posao
 • dati svoje mišljenje o televizijskinm i radijskim emisijama
 • razumjeti sažetak nekog filma
 • moći govoriti o svojim željama
 • govoriti o svojoj budućnosti
Diploma:
na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.
2
A2
modul
Literatura:
Alter Ego 2
Trajanje:
1 modul
Ciljevi:
 • reći nešto o svojoj budućnosti
 • razumjeti kratke sažetke
 • moći razumjeti nečiju biografiju
 • moći izraziti žaljenje
 • moći se informirati o nekom događaju
 • moći izraziti svoje stajalište, mišljenje o nečemu
Diploma:
na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje javna svjedodžba razine A2 koja ima pravo upisa u radnu knjižicu.
Škola stranih jezika KATEDRA