Engleski A2

Engleski A2
MODULI ENGLESKOG JEZIKA:
C1
B2
B1
A2
A1
1
A2
modul
Literatura:
New Cutting Edge Elementary
Trajanje:
1 modul
Ciljevi:
  • opisati sebe, druge ljude, stvari
  • snaći se u dućanu i drugim sličnim situacijama
  • govoriti o izlascima i slobodnom vremenu
  • govoriti o vremenu
  • govoriti o obrazovanju i karijeri.
Diploma:
na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje diploma (A2 ) škole koja omogućuje upis sljedećeg modula.
2
A2
modul
Literatura:
New Cutting Edge Pre-Intermediate
Trajanje:
1 modul
Ciljevi:
  • navesti činjenice o nekoj osobi, njezinim navikama, zanimanju, izgledu, ambicijama, snovima, postignućima, osjećajima i prošlosti
  • razgovarati o slobodnom vremenu, sportskim aktivnostima, praznicima i godišnjem odmoru
  • čestitati, dati savjet, tražiti dozvolu, izraziti namjere i želje, napisati razglednicu
Diploma:
na kraju modula polaznici pristupaju pismenom i usmenom ispitu. Po položenom ispitu polazniku se izdaje svjedodžba A2 s pravom upisa u radnu knjižicu.
Škola stranih jezika KATEDRA