A1

EU jezična mapa: Stupanj A1

Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFR)

Zajednički europski referentni okvir za jezike poznavanje jezika opisuje u rasponu razina od A1 za početnike do C2 za one koji su potpuno ovladali određenim jezikom. Tako se svi uključeni u proces poučavanja i testiranja jezika (polaznici, nastavnici, osobe koje osposobljavaju nastavnike itd.) lako mogu upoznati s razinama kojima pripadaju različite kvalifikacije. Osim toga, poslodavci i obrazovne ustanove na taj način mogu lako usporediti različite kvalifikacije te razumjeti njihov odnos s ispitima koji postoje u njihovoj zemlji.

C1
B2
B1
A2
A1
Slušanje:
Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.
Čitanje:
Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.
Govorna interakcija:
Mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.
Govorna produkcija:
Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.
Pisanje:
Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.
Škola stranih jezika KATEDRA