Pricelist

COURSE PRICES

Course Price Price in installments
Preschoolers 1440kn 180kn × 8
– 10% 1296kn 162kn × 8
– 20% 1152kn 144kn × 8
Učenici 1.- 4. r. engleski j. 1600kn 200kn × 8
– 10% 1440kn 180kn × 8
– 20% 1280kn 160kn × 8
Učenici 1.- 4. r. ostali jezici 1760kn 220kn × 8
– 10°% 1584kn 198 kn × 8
– 20% 1408kn 176 kn × 8
Učenici 5.- 8. r.  engleski j. 1760kn 220kn × 8
– 10°% 1584kn 198 kn × 8
– 20% 1408kn 176 kn × 8
Učenici 5.- 8. r.  ostali jezici 1920kn 240kn × 8
– 10°% 1728kn 216 kn × 8
– 20% 1536kn 192 kn × 8
Srednja škola 1920kn 240kn × 8
– 10% 1728kn 216kn × 8
– 20% 1536kn 192kn × 8
Odrasli A1.1- A2.2 engleski i njem. 1440kn 390kn × 4
– 10% 1332kn 351kn x 4
– 20% 1296kn 324kn x 4
Odrasli B1.1 – B2.2 engleski i njem. 1520kn 400kn x 4
Odrasli A1.1- C2.2 ostali jezici 1600kn 440kn × 4

Uplata se vrši prilikom upisa odjednom, u 8 jednakih rata za učenike i 4 rate za odrasle. U ukupnu cijenu tečaja uračunata je nastava, ispitni testovi i diplome.

Na cijenu tečaja odobrava se 10% popusta ako se tečaj plati odjednom prilikom upisa.

Za svakog drugog člana obitelji, te za pohađanje dva jezika istodobno, odobrava se 10% popusta. Popusti se ne zbrajaju.

Škola stranih jezika Katedra zadržava pravo da ukoliko dođe do smanjenja broja polaznika: spoji grupe, smanji satnicu, promijeni profesora i cijenu.

Navigation:
Language school KATEDRA