Predškolski tečajevi

Predškolski tečajevi

U predškolske programe upisujemo djecu od 4 – 7 godina starosti. Programi se izvode tijekom školske godine dinamikom 2×1 nastavni sat tjedno.

Program za predškolsku djecu podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu.
Djeca uče jezik na spontan i opušten način u kreativnoj atmosferi.

Istraživanja pokazuju da su mehanizmi usvajanja stranog jezika u mlađoj dobi istovjetni usvajanju materinjeg jezika, stoga preporučamo što ranije započeti s učenjem stranog jezika.

Program uključuje brojne didaktičke materijale za rano učenje jezika, multimedijalni pristup prilagođen dobi i potrebama polaznika.

Škola stranih jezika KATEDRA